Əməliyyatlar

Əməliyyatlar
Əməliyyat

Yoğun və düz bağırsaq cərrahiyyəsi əməliyyatlarının texnikası haqda məlumat vermək məqsədilə ilə bu tədris vəsaiti hazırlanmışdılr.Tarixi zaman içərisində açıq və laparoskopik kolorektal cərrahiyyə üsullarının texnikası təqdim olunmuşdur. Bəzi cərrahi videolar redaktə olunmadan sürətli axınla təqdim olunur..

DVD CONTENT