Comprehensıve Step By Step Optımısed Colon Cancer Treatment

COMPREHENSIVE STEP BY STEP OPTIMISED COLON CANCER TREATMENT
ISBN: 978-605-63244-0-6

Çənbər bağırsaq xərçəngi yoğun bağırsağın bəd xassəli törəmələrinin böyük bir qismini təşkil edir.Çənbər bağırsaq xərçənginin müalicəsindəki yeniliklər, “mezokolik eksiziya texnikası” və onun önəmini izah edən video tədris vəsaiti tək ölkəmizdə deyil, bütün dunyada təqdim olunmuşdur.