Kolonoskopiya Və Praktikada Tətbiqi

KOLONOSKOPİYA VƏ PRAKTİKADA TƏTBİQİ
ISBN: 978-605-63244-1-3

Yoğun bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasl və müalicəsində çox önəmli bir metod olan kolonoskopiyanın necə icra olunmasını ətraflı şəkildə izah edən bir tədris vəsaitdir.

DVD CONTENT