Kolorektal Cərrahi Anatomiya Disseksiyaları

KOLOREKTAL CƏRRAHİ ANATOMİYA DİSSEKSİYALARI

Xəstəliklərin cərrahi müalicəsinin müvəfəqiyyətli olması yetərli anatomiya bilgisinə bağlıdır. Savadlı cərrah ilk öncə anatomiyanı bilməlidir. Bu bölümdə yoğun və düz bağırsağın anatomiyasının tədrisi məqsədilə meyit üzərində disseksiya ilə bərabər anatomiya bilgilərimizi yeniləyirik

DVD CONTENT