Total Mezorektal Eksizyon

TOTAL MEZOREKTAL EKSİZYON
ISBN: 978-605-63244-2-0

Düz bağırsaq xərçəngi digər xərçənglər içərisində ən çox rast gələn xəstəlik olaraq ölüm faizi ilk sıralarda yer alır.Eyni zamanda cərrahi müalicə düz bağırsaq xərçəngi üçün ən effektiv müalicə növüdür. Bu isə düz bağırsaq xərçəngində cərrahi əməliyyatların vacibliyini göstərir.
Cərrahi təlim çox vacibdir, dünya ədəbiyyatına görə düz bağırsaq xərçənginin residivinin azalması və bilavasitə xəstələrin sağ qalması tədrislə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşır.

DVD İçeriği