Yoğun Və Düz Bağırsaq Xərçəngində Rezeksiya Materialının Makroskopik Dəyərləndirilməsi

YOĞUN VƏ DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİNDƏ REZEKSİYA MATERİALININ MAKROSKOPİK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ
ISBN: 978-605-63244-4-4

Yoğun və düz bağırsaq xərçəngində icra olunan əməliyyatların keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi çox önəmlidir. Patoloqların rezeksiya materiallarında makroskopik olaraq yetərli dəyərləndirlməsi biz cərrahlar üçün keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə müsbət geri dönüşdür.

DVD CONTENT