Panels and Conferences

1) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
VI. Bölgesel Toplantısı, 17-19 Haziran 2004, Samsun
Tıkayıcı Kolon Hastalıklarında Cerrahi İlkeler
MA. Kuzu

2) II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi
1-4 Ekim 2003, İstanbul
Rektum kanserinin cerrahi tedavisi sonrası yaşam kalitesi
MA. Kuzu

3) Kolon, Rektum ve Anus Hastalıları 2004 9. Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu
8-9 Ekim 2004, İstanbul
Kolorektal kanser cerrahisinde komplikasyonlar ve risk faktörleri
MA. Kuzu

1) KEPAN II Kongresi,
19-21 Kasım 1998, Ankara
Panel: Periferik Parenteral Nutrisyon
Erişkindeki Sorunlar : Kuzu MA
Pediyatrik Sorunlar : Salman T.

2) Kolon ve Rektum Hastalıkları Sempozyumu
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 20-21 Ekim 2000, İstanbul
Panel: Ülseratif Kolit için yapılan ileal rezervuar anal anastomozda koruyucu ileostominin yeri
Kuzu MA

3) Ankara Cerrahi Derneği İyi Klinik Uygulamalar ve Bilimsel Sunu Teknikleri Kursu
16-17 Mart 2001, Ankara
Panel: Bilimsel Çalışmaların Planlanması
Kuzu MA

4) Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi
5-6 Ocak 2002, Ankara
Panel: Araştırma Nasıl Planlanır?
Kuzu MA

5) 9. Ulusal Gastroenteroloji Haftası
1-6 Ekim 2002, Antalya
Panel: Rektum kanseri tedavisinde neredeyiz?
Hastalık biyolojisive tedavi seçeneği
Kuzu MA

6) Onkolojide 1. Ulusal Konsensus Toplantısı
18-22 Aralık 2002, Antalya
Panel: Kolorektal kanser: Takip (konsensus)
Kuzu MA

7) I. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu
3-6 Nisan 2003, Adana
Panel: Pelvik taban anatomisi ve fizyolojisi
Kuzu MA

8) I. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu
3-6 Nisan 2003, Adana
Panel: Endoanal USG’nin Önemi / Tekniği
Kuzu MA

9) I. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu
3-6 Nisan 2003, Adana
Panel: Kolonoskopi: Hasta hazırlığı
Kuzu MA

10) I. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu
3-6 Nisan 2003, Adana
Panel: Rektum kanseri:
Ne zaman lokal eksizyon? – Ne zaman radikal cerrahi ?
Kuzu MA

11) I. Çukurova Kolo-proktoloji Sempozyum ve Kursu
3-6 Nisan 2003, Adana
Panel: Obstrüksiyon yapmış sol kolon tümörlerinde yaklaşımımız ne olmalı ?
Kuzu MA

12) Stomatoloji Kursu
22-23 Ekim 2003, Gazi Üniversitesi, Ankara
Panel: Stomanın yaşam kalitesi, inanç ve ibadet üzerine etkisi
Kuzu MA

13) Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi
7-11 Eylül 2003, Antalya
Panel: Distal rektum tümörlerinde lokal eksizyonun yeri: Nereye kadar lokal eksizyon ?
Kuzu MA

14) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği Sempozyumu
2-4 Nisan 2004, Ürgüp, Nevşehir
Panel: Travma ve abdominal kompartman sendromu
Kuzu MA

15) Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
26-30 Mayıs 2004, Antalya
Panel: Anorektal Değerlendirme, Anal Manometri
Kuzu MA

16) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
VI. Bölgesel Toplantısı, 17-19 Haziran 2004, Samsun
Panel: İltihabi Bağırsak Hastalığı, Cerrahi İndikasyonlar
Kuzu MA

1) Euro-Surgery’94 4rd European Congress of Surgery
25-29 Ekim 1994, Berlin, Almanya
Panel: Problems in Vascular Surgery: Behçet’s Syndrome Vascular complications in Behçet’s Syndrome
Kuzu A, Tüzüner A.

2) 12th World Congress of International Association of Surgeons and Gastroenterologists
October 30th-November2nd 2002, İstanbul, Turkey
Panel: Colorectal Surgery Debate, Case Presentation
Kuzu MA, Memming M, Morrisey K, Ruiz-Healy F

3) 12th International Postgraduate course New Frontiers in the Diagnosis and Management of GI Diseasess
December 2-5, 2004, Athens, Greece
Panel: Surgical Approach to Malignant Colorectal Obstructions
Kuzu MA