Comprehensıve Step by Step Optımısed Colon Cancer Treatment
ISBN: 978-605-63244-0-6

Kalın bağırsak kanserleri içinde en büyük bölümü kolon kanseri oluşturmaktadır. Kolon kanser tedavisindeki yenilikleri, “mezokolik eksizyon tekniğini ve önemini” anlatan bu görsel eğitim seti yalnız ülkemizde değil tüm dünyaya dağıtılmıştır.