Total Mezorektal Eksizyon
ISBN: 978-605-63244-2-0

Rektum kanseri sık görülen kanserlerden biri olup, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Öte yandan cerrahi tedavi rektum kanserlerinde kür sağlamada en etkin tedavi yöntemidir. Bu da rektum kanseri cerrahisini önemli kılmaktadır.

Cerrahi eğitim çok önemlidir, dünya literatürüne bakıldığında rektum kanser cerrahisindeki lokal nüks sorununun ve dolayısıyla sağkalımın cerrahi eğitim ile anlamlı derecede iyileştirildiği görülmektedir.

DVD İçeriği